با درود و دعای برکت
از اینکه مشتاق کسب علم الهی هستید بسیار خرسندیم. دانشگاه ساوت ایسترن تنها سالی یکبار دانشجوی جدید جذب میکند. تاریخ شروع ثبت نام و ارسال فرم تقاضا بهار هر سال می باشد. از آنجایی که ۴۵ واحد درسی مقطع کارشناسی توسط کانون الهیات مژده ارائه می‌گردد، لطفا تا فرارسیدن تاریخ شروع ثبت نام در کانون الهیات مژده ثبت نام نموده و مشغول تحصیل شوید

آرامی مسیح با شما

https://www.mojdehtheology.org/ وبسایت کانون الهیات مژده